NY DATO FOR ÅRSMØTE I HURUM SEILFORENING : 18. mai 2020 kl.19.00. Antatt varighet: 1 time

Hent filene til årsmøtet her.

Årsmøtet skulle vært 24.3.2020 men ble den 13.3.20 utsatt med nedenstående melding til alle medlemmer.

Møtet ble altså ikke avlyst og den tidligere utsendte innkallingen er derfor gyldig og det er da tilstrekkelig å sette en ny dato med rimelig frist. Det gjøres herved.

 

Dette årsmøtet vil kun inneholde de lovbestemte postene som vises på innkallingen. Det blir altså ikke noen sosial del med foredrag slik vi pleier å ha ifm årsmøtet.

 

Da møtet ble utsatt den 13.3.20 var det ikke innkommet forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet. Fristen for å sende inn forslag var 10.3.20. Det er derfor ingen innkomne forslag til behandling.

 

 

På grunn av koronavett-reglene er det kun plass til  ca. 15 personer inne på Seilerhuset. Dette pga krav om 1 meter avstand mellom personer.

 

Møtet vil også bli gjort tilgjengelig som møte over internett vha programvaren Teams (erstatning for Skype). Informasjon om dette sendes ut i god tid før møtet.

 

Vi oppfordrer medlemmene til å følge møtet på internett men de som ikke føler seg komfortabel med å følge møtet på denne måten er velkommen på Seilerhuset.

 

Det blir ingen servering under møtet eller etterpå og Seilerhuset stenges så snart årsmøtet er avsluttet.

 

 

Berøringsflater blir rengjort før og etter møtet.

 

Engangshansker er tilgjengelig på Seilerhuset og det er obligatorisk å benytte disse.

13.05.2020 21:46