Er du interessert i seiling? Kan du seile eller vil du kanskje lære det? Da kan du melde deg inn i Hurum Seilforening. Vi ønsker alle som vil dele seilglede med oss hjertelig velkommen.

Vi tilbyr tre typer medlemskap: Familiemedlemskap, seniormedlemskap og juniormedlemskap. Prisen for disse er som følger:

Medlemskapstype 

Pris pr år

Familiemedlemskap (inkl. barn t o m det året de fyller 24 år)    

   800,-

Seniormedlemskap (fra det året man fyller 25 år)

   550,-

Juniormedlemskap (t o m det året de fyller 24 år

   250,-

Aktivitetsavgift* for jolleseilerne (eks. kontingent)

1 200,-

Avgiften dekker for 1.års-seilere: kurs og kursmateriell, trening inkl trening i svømmehall, lån av seiljolle, annen fellesaktivitet. Avgiften dekker for 2.års-seilere og eldre: kurs og kursmateriell, trening inkl trening i svømmehall, klubbregattaer, annen fellesaktivitet, lån av seiljolle dersom det er ledige joller.

Det forutsettes at avgiften betales i starten av sesongen.

Kontingenter og avgifter blir utskrevet til alle, uansett medlemskategori, senest i juni mnd. Barn av trenere, regattaansvarlig eller styremedlem betaler halv aktivitetsavgift.

Kontakt oss eller meld deg inn ved å fylle ut skjemaet:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.