Er du interessert i seiling? Kan du seile eller vil du kanskje lære det? Da kan du melde deg inn i Hurum Seilforening. Vi ønsker alle som vil dele seilglede med oss hjertelig velkommen.

Vi tilbyr tre typer medlemskap: Familiemedlemskap, seniormedlemskap og juniormedlemskap. Prisen for disse er som følger:

Medlemskapstype 

Pris pr år

Familiemedlemskap (inkl. barn t o m det året de fyller 24 år)    

   800,-

Seniormedlemskap (fra det året man fyller 25 år)

   550,-

Juniormedlemskap (t o m det året de fyller 24 år)

   250,-

Barn(t o m det året de fyller 12 år)

100,-

Honnør*

250,-

* Vedkommende må ha fylt 70 år og ha gjort en ekstraordinær innsats for foreningen sportslig eller administrativt. Utnevnes av styret

Trykk her om du ønsker å bli medlem.

Som medlem av Hurum seilforening får du:

  • Benytte foreningens joller og båter*
  • Delta på medlemskvelder.
  • Få invitasjon til Sjøleir før andre.
  • Delta på regattaer utenfor klubben.
  • Stemmerett på årsmøtet.
  • Mulighet til å delta og engasjere deg i en sosial klubb.

Det er ingen dugnadsplikt i foreningen, men vi trenger flere til å drifte anlegget og du vil kunne bli spurt om å bistå med foreningens arrangementer.

*For å benytte foreningens båter må du få innføring og bli sjekket ut av jollegruppa. Det må også være en ansvarlig foresatt til stede.