Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

I venstre fane finner du inkalling, dokumenter og referater